Skip to content
Konferenca Delovno pravo v praksi

1. DAN: Delovni čas, tujci in invalidi
08:15 - 09:00Registracija
09:00 - 09:05Pozdrav organizatorja, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:05 - 09:40Kako fleksibilen je lahko delodajalec pri organizaciji delovnega časa?
Damjan Mašera, podsekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
09:40 - 10:00Vprašanja in razprava
10:00 - 10:40Službena pot – kaj je efektivni delovni čas in čas za obračun dnevnice, Jasmina Malnar Molek
10:40 - 11:00Vprašanja in razprava
11:00 - 11:30Odmor s prvo skupno kavo in prigrizki
11:30 - 12:10Vidik delodajalca pri zaposlovanju tujcev (pogodba, usposabljanje, kršitve ipd.), Jure Dermastja, odvetnik
12:10 - 12:30Vprašanja in razprava
12:30 - 13:10Postopek zaposlitve tujca, Gregor Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13:10 - 13:30Vprašanja in razprava
13:30 - 14:30Kosilo z druženjem
14:30 - 15:10Delavec je postal invalid, kaj pa zdaj?, mag. Nina Scortegagna Kavčnik
15:10 - 15:30Vprašanja in razprava
15:30 - 16:10Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu, Nina Ličar, strokovnjakinja za delovno pravo, OZS
16:10 - 16:30Vprašanja in razprava
16:30Konec vsebinskega dela konference
19:00Svečana večerja z glasbenim programom, Miha Hercog in operni pevec Anton Habjan
2. DAN: Odpoved pogodbe o zaposlitvi
09:00 - 09:40Izredna odpoved delavcu – kdaj je zakonita?, Miha Šercer, odvetnik
09:40 - 10:00Vprašanja in razprava
10:00 - 10:40Varovane kategorije delavcev pred odpovedjo – delavci pred upokojitvijo, starši, nosečnice, delavci na bolniški,
Amela Žrt, odvetnica
10:40 - 11:00Vprašanja in razprava
11:00 - 12:00Odmor s kavo in prigrizki
12:00 - 12:40Personalna mapa – kaj in do kdaj lahko hranimo v njej?, Rosana Lemut Strle, odvetnica
12:40 - 13:00Vprašanja in razprava
13:00 - 13:40Najpogostejše kršitve delodajalcev, Gojko Aničič, inšpektor, Inšpektorat za delo
13:40 - 14:00Vprašanja in razprava
14:00Konec konference

prijava