Skip to content
Konferenca Delovno pravo v praksi

1. DAN
08:15 - 09:00Registracija
09:00 - 09:05Pozdrav organizatorja, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:05 - 09:40Vprašanja iz prakse pri odmeri letnega dopusta in regresu, mag. Nina Scortegagna Kavčnik, strokovnjakinja za delovno pravo
09:40 - 10:00Vprašanja in razprava
10:00 - 10:40Vprašanja iz prakse pri izrabi letnega dopusta, Nina Ličar, strokovnjakinja za delovno pravo, OZS
10:40 - 11:00Vprašanja in razprava
11:00 - 11:30Odmor s prvo skupno kavo
11:30 - 12:10Katera merila in kriterije lahko delodajalec uporabi pri poslovni uspešnosti?, Amela Žrt, odvetnica, CMS Slovenija
12:10 - 12:30Vprašanja in razprava
12:30 - 13:10Kako zakonito odpustiti nesposobnega delavca?, Neva Čokert Dekleva, odvetnica
13:10 - 13:30Vprašanja in razprava
13:30 - 14:30Kosilo z druženjem
14:30 - 15:10Kako lahko ukrepa delodajalec ob ugotovljenih delavčevih kršitvah?, Miha Šercer, odvetnik
15:10 - 15:30Vprašanja in razprava
15:30 - 16:10Glavne težave delodajalcev – pogled inšpektorja, Gojko Aničič, inšpektor, Inšpektorat za delo
16:10 - 16:30Vprašanja in razprava
16:30Konec vsebinskega dela konference
19:00Svečana večerja z zabavnim programom in presenečenjem
2. DAN
09:00 - 09:40Odpoved pogodbe zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela – zakaj se je ne smemo lotevati z levo roko?,
Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, strokovnjakinja za delovno pravo
09:40 - 10:00Vprašanja in razprava
10:00 - 10:40Minimalna velikost povračila stroškov delavcu – vpliv prelomne sodne prakse, Jasmina Malnar Molek, strokovnjakinja za davke, OZS
10:40 - 11:00Vprašanja in razprava
11:00 - 12:00Prigrizki
12:00 - 12:40Videonadzor na delovnem mestu - iskanje ravnotežja med interesi delodajalca in pravicami delavca, Rosana Lemut Strle, odvetnica
12:40 - 13:00Vprašanja in razprava
13:00 - 13:40Novosti pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa,
Damjan Mašera, vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, MDDSZEM
13:40 - 14:00Vprašanja in razprava
14:00Konec konference

prijava