Skip to content
Konferenca Delovno pravo v praksi

1. DAN: Plačilo za delo
08:15 - 09:00Registracija
09:00 - 09:10Dobro jutro s Sašo Einsiedler
09:10 - 09:15Pozdrav organizatorja, Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex d.o.o.
09:10 - 09:25Uvodni nagovor, Peter Mele, odvetnik, Odvetniška pisarne Mele
09:25 - 10:10Način določitve osnovne in mesečne plače ter višina in obračun dodatkov, mag. Nina Scortegagna Kavčnik, s.p.
10:10 - 10:25Vprašanja in razprava
10:25 - 10:55Izračun nadomestila plače za bolniško, praznik, dopust in obračun neplačane odsotnosti,
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
10:55 - 11:10Vprašanja in razprava
11:10 - 11:40Odmor
11:40 - 12:40Kako naravnati um, da bo deloval za nas (in ne proti nam), Saša Einsiedler, Heliopolis d.o.o.
12:40 - 13:25Nagrajevanje delavcev v zasebnem sektorju in vloga delavskih predstavnikov, izr.prof.dr.Valentina Franca, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani
13:25 - 13:40Vprašanja in razprava
13:40 - 14:40Kosilo z druženjem
14:40 - 15:25Tri vrste delovne uspešnosti v javnem sektorju, mag. Branko Vidič, vodja sektorja za plače v javnem sektorju, Ministrstvo za javno upravo RS
15:25 - 15:40Vprašanja in razprava
15:40 - 16:25Prenehanje pogodbe o zaposlitvi z agencijo za zagotavljanje dela, Peter Mele, odvetnik, Odvetniška pisarne Mele
16:25 - 16:40Vprašanja in razprava
16:40Konec vsebinskega dela konference
19:00Svečana večerja z zabavnim programom – ob vsestranskih zvokih vas bo zabaval ansambel Aufbiks
2. DAN: Pogodba o zaposlitvi
09:00 - 10:00Organizacija časa in osebna učinkovitost, Brigita Tomas, mag (VB), BT – Business Trainings
10:00 - 10:45Obvezne, priporočljive in nične sestavine pogodbe o zaposlitvi, mag. Nina Scortegagna Kavčnik, s.p.
10:45 - 11:00Vprašanja in razprava
11:00 - 11:45Konkurenčna prepoved, konkurenčna klavzula in pogodbena kazen v pogodbi o zaposlitvi, Miha Šercer, odvetnik
11:45 - 12:00Vprašanja in razprava
12:00 - 12:30Prigrizki
12:30 - 13:15Posebnosti pogodb o zaposlitvi z vodilnimi in poslovodnimi delavci, Saša Oražem, Odvetniška družba Ketler & Partnerji, o.p. d.o.o.
13:15 - 13:30Vprašanja in razprava
13:30 - 14:15Fleksibilne oblike zaposlitve in dela, Damjan Mašera, podsekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
14:15 - 14:30Vprašanja in razprava
14:30 - 14:40Konec konference z vsebinskimi povzetki in popotnico presenečenja s Sašo Einsiedler

prijava