Skip to content
Konferenca Delovno pravo v praksi
Osrednja tema 1. konference:

PLAČILO ZA DELO IN POGODBA O ZAPOSLITVI

Področje delovnega prava je najširše pravno področje, ki zadeva tako delodajalce in delojemalce. Vprašanj in rešitev ter možnih sporov je tu največ, hkrati pa so tudi najobčutljivejši. Rešitve, ki jih vsakodnevne situacije zahtevajo morajo biti jasne in konkretne.

S tem namenom smo pripravili 1. Konferenco Delovno pravo v praksi, kjer bodo obravnavani izključno praktični izzivi – konkretni problemi in jasni odgovori. Tako boste pridobili veliko novega praktičnega znanja, ki ga boste lahko takoj uporabili v praksi. Tudi koncept konference bo sledil osnovnemu cilju: vsako predavanje bo intenzivno in predhodno verificirano, tako da bo kvaliteta vnaprej zagotovljena. Predavatelji bodo svojo predstavitev strnili v 45 minut, po vsakem predavanju pa bo udeležencem namenjenih 15 minut za njihova vprašanja.

Tema letošnje konference je plačilo za delo in pogodba o zaposlitvi. Vabljeni pravniki, sodniki, odvetniki, predstavniki sindikalnih in delodajalskih organizacij, računovodje, revizorji in vsi drugi, ki se pri svojem delu srečujete s področjem delovnega prava.

prijava